top of page

שיעורים

שיעור שלישי

הצפיה הבסיס לדיכאון לחוסר שקט ,מיקוד,לאושר , לשלווה  וכ"ו....

 שיעור שני - הזיהוי והבחירה

שיעור זה עוסק בזיהוי ובבחירת העניין וזה הקודקוד של החיים .
בעניין הזה  99.9%  מהאנושות שוגה , מפני שטרם למדו להבדיל בין העיקר    לתפל .

שיעור ראשון
דרך האמת

בשיעור זה נלמד מה הם עיקרונות הדרך.

שיעור הקדמה

מטרת השיעורים לעזור לך להבין מה המשמעות לקיומינו בעולם החומר .

שיעור שביעי - סיפור הגשם

עדות  הגשם....

שיעור שישי - הרוע 

הרוע הוא תוצר של הקינאה, הצרות עיין , החמידה וכ"ו...

שיעור חמישי - שני אחים ואהבה

נא להעמיק בסוגיית אהבה בין אחים .

שיעור רביעי - אהבה 

כיום איבדנו את משמע האהבה....!

שיעור אחד עשר - ההבדל בין דאגה ואכפתיות

ידוע כאן , האדם אבד את משמעויות המילים ואת משמעות החיים ...וכו' .
אלמד אותכם אך לחזור לאיזון בהדרגתיות .

שיעור עשירי - משמעות אהבה אמיתית

לרוב , האדם מפרש את האהבה לתחושות גופניות .
עיקר האהבה היא , על כל סוגיה , "...ואהבת לרעך כמוך..." ...

שיעור תשיעי - מיקוד, בחירה והתנהגות

חשוב מאוד ללמוד להתמקד בכאן ועכשיו על מנת לראות מאה אחוז
מהסיטואציה שלפנינו וכך , תוצאת הבחירה תהיה נכונה .

שיעור שמיני - זוגיות ואירוח

כאן נלמד מהי זוגיות נכונה /אירוח נכון , למען השלווה וההצלחה
של הזוגיות .

שיעור חמישה עשר - איפוק ושליטה

איפוק ושליטה - סיכום השיעור ע"י
התלמידה עדי כהן

שיעור ארבעה עשר

הקטע הראשון
פסוקים  א' - ט'  בלבד .    
בבקשה לא להעזר במפרשים
שבוע ימים לעבודה והגשה  

שיעור שלושה עשר

השלום והברכה עלייכם עם האמת !
עם ישראל ההולך בדרכי האלוהים בלבד .

מגישה לכם שעור נוסף לחידוד ולהקנית הבינה והרחבת הדעת .
בקטע קטן מישעיהו פרק א'
חובה : -  אין לגשת למפרשים למיניהם ע"ל להגיע לפתרון השאלות .

שיעור שניים עשר

בשיעור זה אחדד לכם את המרחב ושדה הראיה לעומק ההבנה הנדרשת .
בהצלחה

שיעור שמונה עשר

צג לפניכם שעור מס' 18 , בהמשך לשיעור הזה יועלו המון סיטואציות ומקרים מהתורה בהשוואתם לחיים היום .
בעקבות מקרים אלו גורלינו נחרץ על ידינו .

שיעור שבעה עשר

שלום והברכה עליכן!
בהמשך לריאלטי האח הדגול , ברצוני להעלות את דוחות קאפון לשעורים לדיון קבוצתי . 

אשמח מאוד לפתיחות והעמקה מקסימלית .
את הדיון לערוך בפורום "הכללי" 

בתודה על שיתוף הפעולה
אילנה לב-ארי בת חביבה

שיעור שישה שער - ריאליטי

האח הגדול

שיעורי בית של שיעור חמישה עשר

שיעורי בית בנושא איפוק ושליטה

שיעור עשרים ושניים

  

שיעור עשרים ואחת

  

שיעור עשרים

מעמד הר סיני הראשון

שיעור תשעה עשר

היכן איבדנו את משמעות המלים ועד כמה ?

שיעור עשרים ושלוש

  

bottom of page