top of page

דרך האמת, מה היא ?

הנני באה אלכם בהסבר קצר וממוקד על דרך ה-אמת .

ועליכם לבחור את בחירתכם אם ללכת בדרך זו או לא , אין כפיה , אין חצי , אין רבע , אין אחוז ,

הכל או לא כלום .

הרז הרמוז :-

אלוהים ציווה עלינו לעבוד אותו בצורה רוחנית ולא בצורה חומרית –

"שמע ישראל ... ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך".

מכאן אנחנו מבנים שחומר הוא לא התשובה , בשום צורה ועניין כחומר או עשייה דרך החומר.

 

מאחר ואלוהים רוצה רק רוחניות מהאדם , הדרך היחידה שלנו להוכיח זאת היא

ע"י קיום     "... ואהבת לרעך כמוך... "    שמוסבר בכל חמשת חומשי התורה

הדרך – היא כל מה שאנחנו למדים אצלי –

לשרת את אלוהים בחוש הפנימי דהיינו דרך הנשמה הפנימית .

אלוהים רוצה את הנפש שאי אפשר יהיה לנשום בלעדיו , הכוונה , שלא תהיה חציצה בנינו , בעצם זה החיבור האלוהי והעוצמתי של הבריאה , ששום דבר לא יעלה על אהבתיינו את אלוהים.

והרי אם נעבוד אותו דרך כל חומר שהוא , זה החוצץ החי טמא שקיים .

 

יסוד הדרך:-

סליחה – הבנה – כבוד – הערכה – ופרגון

אלה הם היסודות של הדרך .

הנתינה קודמת את הלקיחה .

ובפרט בפרשת קדושים  שבספר ויקרא .

 

אם לא נגיע ל-"ואהבת לרעך כמוך"  ,  לא נגיע   

ל-"ואהבת את ה' אלוהך בכל לבבך בכל נפשך ובכל מאודך".

אשרי המבין והפתוח לקבל

bottom of page