top of page

שיעורי הדרכה

הקדמה

מטרת השיעורים לעזור לך להבין מה המשמעות לקיומיינו בעולם החומר .

להבין שיש משמעות לגילגול הנשמות .
כידוע "החיים והמוות ביד הלשון" , זה אנו למדים מאז פרעה , שמוצא פיו היה לדין עליו .

 

  

בשיעורים אנו נלמד:- 

1. על האדם להבין את משמעות דבריו והשפעתם על הסביבה והזולת .
2. על האדם להבין את משמעות מעשיו על הסביבה והזולת . 


חשוב מאוד להכיר בעובדה שלכל העניין של דברינו ומעשינו יש השלכה עתידנית
על חיינו והאחריות על תוצאותיהם .

bottom of page